top of page

Pelvic Release

Practitioner Opleiding

Wil jij graag Pelvic Release Practitioner worden?

Dan is dit je kans.

 

In 2023 geven we een opleiding van een jaar om Pelvic Release Practitioner te worden, voor vrouwen en mannen!

 

De training wordt gegeven door 2 ervaren Pelvic Release Practitioners:

Renee Kruisdijk

Christa Schot

De Pelvic Release heeft als doel je genitale- en bekkengebied vrij te maken van blokkades.

Met een vrij bekkengebied ben je meer in contact met je verlangens, je seksualiteit, maar ook met je innerlijke wijsheid en levenskracht. 

Je voelt je krachtiger en energieker, je levensenergie gaat meer stromen, je wordt helderder in je communicatie, je bent meer in staat om open en eerlijk je leven te leiden en dat neer te zetten op aarde wat je het liefste wilt. 

Blokkades kunnen bijvoorbeeld ontstaan door stagnatie in emoties, seks die niet fijn verloopt of belemmerende patronen en gedachten. Ze zijn fysiek voelbaar in je lichaam.

 

We werken zowel uit- als inwendig en release vindt plaats op diverse lagen en laat de blokkades als het ware smelten, waardoor je doorstroming (fysiek en energetisch) verbeterd.


In deze training leer je hoe je cliënten kunt helpen hun genitale- en bekkengebied vrij van blokkades te maken, zacht en veerkrachtig, zodat hun levensenergie en wijsheid kan stromen.


Idealiter en oorspronkelijk is je (energie) lichaam een doorstromend systeem.

Echter door traumatische ervaringen, fysieke en/of emotionele pijn, en valse overtuigingen (grotendeels doorgegeven door onze ouders en voorouders die ook niet beter wisten) hebben we veel vastgezet.

Zo hebben we weerstand gecreëerd en houden we de stroom eigenlijk tegen, zetten we het vast, of we verdoven het zelfs.

Eerst energetisch en dan ook fysiek in ons lichaam.

 

Deze plekken kunnen we met aanraking, aandacht en liefde weer vrij maken, zodat het weer in de oorspronkelijke staat komt: vrij stromend en orgastisch.

Pelvic Release is gericht op het loslaten van blokkades en dus niet op orgasme/ opwinding gericht.

 

1-1pelvwit.png

2023

Pelvic Release Practitioner Opleiding 

Wat leer je in deze opleiding?

Space holden


* Je leert de kunst van Holding Space

Wat is 'holding space' eigenlijk precies?

Het is compassievol getuige zijn, accepteren en steunen van iemand zonder oordeel, terwijl jij je grenzen en gevoel van eigenwaarde behoudt.

 

Het komt neer op je aanwezigheid aanbieden.

De ruimte openhouden voor een ander, onbevreesd en waarachtig.

Zonder oordelen, niets invullen, nergens heen hoeven.

 

Van daaruit kan er heling plaatsvinden en kunnen blokkades geïntegreerd worden.

* Je leert herkennen wanneer iemand zich niet meer veilig voelt: symptomen van onveiligheid, dissociatie en vecht/vlucht reacties.

Dit is een verdieping van de Wheel of Consent en Zenuwstelsel trainingen.

Nu in de rol van facilitator, hoe doe je dat?

* Je leert jezelf in een ontspannen professionele staat te houden, waarbij je veiligheid kunt bieden aan je cliënt.

Gedurende de training zul je je eigen zenuwstelsel beter leren kennen.

Je ontdekt welke zelfzorg jij nodig hebt om sessies te kunnen geven.

* Je leert over erotische overdracht en tegenoverdracht.

Omdat we in het bekkengebied werken, komen thema's en issues rondom sexualiteit regelmatig voorbij.

Het is belangrijk dat je hier zelf gegrond en transparant in bent om goed mee te kunnen werken.

 

Technieken en theoretische basiskennis


* Je leert natuurlijk ook de technieken voor de release, die het fascia weefsel vrij maken. Dit vraagt een vaardigheid en gevoeligheid die je ontwikkelt door oefening.

* Er is een theoretisch onderdeel, waarbij je leert over:

- anatomie van het bekken en de mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen

- pathologie: aandoeningen en ziektebeelden

- de theorie van fascia

- contra-indicaties en red flags

Voor-traject en Na-traject


* Je leert een intake af te nemen. Aan de hand van een vragenlijst leer je hoe je voorafgaand aan de sessie een intake doet om een duidelijk beeld te krijgen.

* Je leert praktische oefeningen voor je bekken en hoe de bekkenbodem te ontspannen.

Deze practices kun je aan de cliënten meegeven

 


 

Instap- en Uitstapniveau

Instapniveau

Je hebt ervaring of affiniteit met lichaamswerk.

Dit kan zijn dat je lichaamswerker bent of lichaamswerk hebt ontvangen.

Vóór (en bij uitzonderen tijdens) aanvang van de training heb je voldaan aan:

- Je hebt een workshop of training gevolgd in Wheel of Consent bij Mariëlle.

- Je hebt een workshop of training gevolgd in Polyvagaal theorie/ Zenuwstelsel regulatie bij Deb Dana of Mariëlle of een sessie gevolgd bij Mariëlle of Renée.

- Je hebt een keer een workshop Pelvic Release meegedaan of dit in een privé sessie geleerd bij een van de gecertificeerde Pelvic Release practitioners.

- Je beschikt over voldoende draagkracht, los van oordelen en projecties.

We vragen je een vragenlijst in te vullen en deze via zoom aan een van ons toe te lichten. 


Deze vragenlijst is tevens deel van je verslaglegging gedurende de training.

De vragen zijn:

- je motivatie om mee te doen aan deze training

- de inzichten die je opgedaan hebt uit bovenstaande trainingen/sessies

- je sterke kanten

- je schaduwkanten of valkuilen, waar jij verwacht dat het moeilijk kan zijn voor je, inzichten en valkuilen die je meegenomen hebt uit jouw jeugd.

Uitstapniveau

We vragen van je dat je ernaar streeft 100% aanwezig te zijn en dus alle lessen volgt.

 

Als je door omstandigheden toch een dag(deel) of zelfs een blok moet missen, zullen we zorgen dat er geluidsopnamen zijn.

Deze kun je dan naluisteren.

De praktische vaardigheden dien je met een medecursist in te halen.

Daarvoor maken we een buddysysteem.

Gedurende het jaar doe je oefensessies.

Aan het einde van het jaar lever je 5 verslagen in van een Yoni Release en 5 verslagen van een Lingam Release. 

Na het laatste lesblok wordt een examendag gepland.

Op die dag doe je een Yoni en een Lingam Release sessie op een cliënt.

Hiervoor dien je een positieve beoordeling te krijgen om je certificaat te behalen.

Na het behalen van je certificaat werken we met een jaarlijkse licentie overeenkomst.
De voorwaarden daarvan zullen we je toesturen wanneer je interessse hebt om deel te nemen.

Hoe ziet de training eruit:


In de training zullen we op elkaar oefenen.

 

Tussen de blokken door doe je uitwisselingen met elkaar.

Ook zul je een reeks oefensessies doen, en daar een verslag van maken.

Tussen de blokken door zullen er zoom calls zijn om in contact te blijven, te delen waar je zit, voor vragen en support.

Je houdt een verslag bij over je ontwikkeling als Pelvic Release practitioner.

We hebben een literatuurlijst en suggesties voor zelfstudie.


4 Lesblokken in 2023 van 10-17 uur:

1e blok: 27 & 28 september 2023
2e blok: 22 & 23 november 2023
3e blok: 28 & 29 februarit 2024
4e blok: 17 & 18 april 2024

 

Examendag nader in te vullen.

De lesblokken vinden plaats in Soest en zijn excl. eten en overnachting.

Dat regel je dus zelf.

Max. 12 cursisten.

Investering:
€2650,-

Heb je interesse? Mail ons! 

Christa: info@sacredwoman.nl

Renee: info@ubuntubodywork.com

Onze websites:
www.ubuntubodywork.com
www.sacredwoman.nl
www.pelvic-release.com

bottom of page